Tuotteet

Kirjapainotoiminta on muuttunut melkoisesti yhtiömmekin historian aikana. Perinteisten painotuotteiden ohelle ovat tulleet erilaiset mainostuotteet, kuten autoteippaukset ja kyltit sekä tekstiilipainatukset, suurkuvatulosteet ja canvas-taulut. Karkeasti Tepe Paino Oy voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen painotuotteiden osalta: perinteiset painotuotteet, tektiilipainatukset ja tilaustuotteet, jotka käsittävät yksittäiset autoteippaukset, suurkuvatulosteet yms.